Türkçe English Δημοτική русский العربية French alkuyos@alanya.edu.tr

Duyurular

26
Eylül
Внимание ! Обновленное объявление о приеме иностранных студентов на пятое место в 2021-2022 учебном году
Обновлен пятый календарь зачисления иностранных студентов на 2021-2022 учебный год. В этом отношении; Дата подачи онлайн-заявки: 14 ноября - 16 ноября 2022 г. Дата утверждения очной заявки: 17 ноября 2022 г. (с 09:00 до 12:00) Объявление результатов: 17 ноября 2022 г. (13:00) Регистрация: 17 ноября – 18 ноября 2022 г. Примечание. Физические лица обязаны явиться на процесс утверждения заявки лично или направить своего представителя по доверенности. Примечание: ALKU не работает с какой-либо посреднической компанией для трудоустройства иностранных студентов. Мы информируем общественность о том, что заявки должны подаваться лично/через доверенное лицо и что в процессе подачи заявок плата не взимается.
26
Eylül
Attention ! Updated 2021-2022 Academic Year Foreign Student Fifth Preferences Announcement
2021-2022 Academic Year Foreign Students Fifth Preferences Announcement The fifth preferences calendar for foreign students for the 2021-2022 academic year has been updated. In this regard; Online application date: 14 November - 16 November 2022 Face-to-face application approval date: 17 November 2022 (between 09:00-12:00) Announcement of results: 17 November October 2022 (13:00) Registrations: 17 November-18 November 2022   Note: It is obligatory for individuals to come to the face-to-face application approval process or to send their representative by proxy. Note: ALKU does not work with any intermediary company for foreign student placements. We inform the public that the applications must be made in person/by proxy and that no fee is charged during the application process.
26
Eylül
Dikkat ! Güncel 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Beşinci Yerleştirmeleri Tarih Değişikliği Duyurusu
2021-2022 eğitim öğretim yılı yabancı uyruklu öğrenci beşinci yerleştirme takvimi güncellenmiştir. Bu hususuta;   Çevrimiçi başvuru tarihi: 14 Kasım- 16 Kasım 2022 Yüz yüze başvuru onay tarihi: 17 Kasım 2022 (saat 09:00-12:00 arası) Sonuçların açıklanması: 17 Kasım Ekim 2022 (saat 13:00) Kayıtlar: 17 Kasım-18 Kasım 2022   Not: Yüz yüze başvuru onay sürecine kişilerin kendilerinin gelmesi veya vekalet yoluyla temsilcisini göndermesi zorunludur. Not: ALKÜ yabancı uyruklu öğrenci yerleştirmelerinde hiçbir aracı firma ile çalışmamaktadır. Başvuruların şahsen/vekaletle yapılmasının zorunlu olduğunu ve başvuru sürecinde hiçbir ücretin talep edilmediğini kamuoyuna bildiririz.
Tüm Duyurular

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Uluslararası Öğrenci Başvuru Sistemine Hoşgeldiniz

Öğrenci Girişi Sisteme Kayıt Ol Belge Doğrulama